فلنچ استیل سنسور مخزن

جهت اتصال آسان و پایدار سنسور مخزن آب به منبع آب

مقاوم در برابر لرزش و خوررگی