پنجره های کمپری

- دارای عایق حرارتی و رطوبتی و عایق صدا 

- دارای یراق و قفل داخلی جهت امنیت کمپر

- دارای توری ضد حشره و پرده داخلی

- امکان نصب در بدنه کمپرهایی با ضخامت بین 2/5 تا 4 سانتی متر

- دارای دو جک نگهدارنده با دو نقطه توقف در زاویه 30 و 60 درجه

- دارای سایز ها ی مختلف از 500*350 تا 1450*550 میلی متر