پله تراز کمپر

- مناسب برای تراز کردن کمپر و کاروان در سطوح شیب دار یا ناهموار 

- جنس ABS فشرده مقاوم و قدرت تحمل وزن بالا 

- دارای 3 سطح متفاوت جهت سهولت در همسطح سازی کمپر و کاروان