پمپ کفکش پرتابل

- پمپ کفکش خطری پرتابل

- بدون نیاز به غوطه ور شدن

- 35 لیتر در دقیقه

- مناسب کار در آب، آب دریا و آبهای شور، گازوئیل و بنزین 

- ولتاژ کاری 12

- حداکثر جریان 4/5 آمپر

- انتقال آب با لوله تا ارتفاع حداکثر 6 متر