نمایشگر ولتاژ سلکتوری

- امکان نمایش ولتاژ هر یک از دو باطری موتور و باطری کمپر در یک پنل با یک کلید

- امکان نصب بر روی صفحه کلید

- جنس ABS  و کلید ضد آب

- نمایش دیجیتالی ولتاژ باطری انتخابی با نور آبی