سقف وستفالیا برای فولکس ترانسپورتر 3

با تلاش و همت  بسیار توانستیم از نمونه ی اصلی سقف وستفالیای فولکس ترانسپورتر 3، قالب و نمونه ی اصلی تهیه کنیم.

وستفالیا پس از بریده شدن قسمتی از سقف، روی ماشین اجرا و نصب می شود.

با توجه به وجود نمونه ی فابریک فولکس ترانسپورتر 3 در ایران، وجود وستفالیا روی کمپر مانعی برای تعویض پلاک محسوب نمی شود و منع قانونی برای تردد نخواهد داشت.

بنابراین می توان پس از نصب سقف بهترین پلن و نقشه را برای کمپر طراحی و اجرا نمود.

 

خدماتی که برای سقف وستفالیا در کارگاه مستر ون ارائه می شود، عبارت است از:

 

1-          برش سقف ون

2-          نصب سقف وستفالیا

3-          رنگ سقف وستفالیا

4-          تهیه پارچه ضد آب و نصب آن

5-          تهیه تش تاشوی مخصوص سقف

لازم به ذکر است که زمان تقریبی آماده سازی سقف و نصب آن از زمان سفارش حدود سه هفته می باشد.