نکاتی که قبل از سفر با کمپر و کاروان باید چک کنید.

نکاتی که باید قبل از سفر با کمپر و کاروان چک کنیم!

 

1-  مخازن آب و فاضلاب

اطمینان از جهت اینکه مخزن آب شرب و قابل خوردن پر باشد و مخازن فاضلاب سیاه و خاکستری، خالی. برای این کار کافی است تا با روشن کردن کنترل پنل داخلی کمپر و نگاه کردن به گیج های سطح مخازن، به این مهم پی ببرید.

2-  باطری قسمت کمپر

از مهمترین چیزهایی که قبل از سفر باید چک شود، باطری قسمت کمپر می باشد. در غیر این صورت احتمال اینکه در سفر نتوانید از وسایل برقی و حتا روشنایی در قسمت کمپر استفاده کنید بسیار زیاد خواهد بود.

3-  کپسول گاز

احتمالا آشپزی در سفر از لذت های بسیار زیاد برای شما خواهد بود. با چک کردن کپسول گاز که در کمد زیر سینک هست، میتونید به کپسل گاز دسترسی داشته باشید.

4-  مخزن سوخت کمبی یا بخاری درجا

اگر در فصل سرما قصد سفر دارید این مسئله رو هرگز فراموش نکنید که مخزن سوخت بخاری و کمبیِ کمپر رو چک کنید.